Us informem que el Departament d’Història de l’Art proporciona un carnet que permet accedir de forma gratuïta als museus del CCCB, MNACMACBA.  Aquest carnet està destinat a:

  • Alumnes que cursen els estudis de Grau, Llicenciatura, Màster o doctorat d’història de l’art o Belles Arts
  • Estudiants d’estudis d’Història i Arqueologia que cursen assignatures impartides per professors del Departament d’Història de l’Art

Per obtenir aquest carnet us heu d’adreçar a l’espai Laboratori Multimèdia Departament d’Història de l’Art de la 3a planta amb la següent documentació:

  • Matrícula del curs vigent
  • DNI

 Per a més informació : http://www.ub.edu/art/gestio/laboratori.html