Bloc de Lletres

tlg_online

Estem molt satisfets de poder-vos anunciar que tenim accés en línia al Thesaurus Linguae Graecae (TLG). L’accés en línia és, des de 2001, l’alternativa a la versió en CD-ROM que ha deixat de publicar-se.

El TLG és una base de dades textual que elabora la University of California, Irvine des de 1972. El seu objectiu últim és recollir tota la producció literària en llengua grega, des d’Homer (s. VIII aC) fins a la caiguda de Bizanci (1453), tot i que la intenció dels promotors és que arribi fins als nostres dies. Actualment, hi ha més de 4000 autors inclosos, la qual cosa suposa més de 150.000 treballs indexats dins de la base de dades.

Per a què us pot ser útil?

Per localitzar citacions, per determinar els loci similes (és a dir, passatges similars en autors diferents), per identificar les fonts literàries o per compilar un corpus de texts…

View original post 399 more words