El “Tapís de la Creació” és una de les obres més importants del Romànic a Catalunya. Es tracta d’una una catifa cerimonial del 1097 teixida per les monges de la vall de Sant Daniel a Girona. Representa el ‘Gènesi’, el calendari i la invenció de la Vera Creu, ordenats de forma circular. El tapis s’ha estat estudiant i restaurant al Centre de Restauració de Béns Mobles (CRBMC) des de mitjan novembre de 2011 però va tornar a la catedral de Girona a començament del mes d’abril, després d’una intervenció destacada a nivell de conservació.

La restauració ha aportat noves dades com els colors originals del brodat, algunes inscripcions que no es podien veure per la part del davant, i 265 pedaços de 12 tipologies i èpoques diverses. Ara el tapis es presenta amb un nou bastidor (l’antic era de fusta) construït amb perfils d’alumini, amb un llistó exterior de fusta regulable, i s’hi ha adaptat uns plafons de policarbonat que fan de llit. El tapís s’ha instal·lat amb un sistema de fàcil muntatge que possibilita el control periòdic i la regulació de la tensió del suport tèxtil.

Enllaços relacionats: