Quan al març del 1711 es va obrir la Reial Biblioteca Pública, ara Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE), solament hi podien accedir els homes. Les dones hi podien entrar en dies festius i fora de l’horari habitual com a visitants per tal de no destorbar als usuaris. Al 1837 Antonia Gutiérrez Bueno, autora del “Diccionario histórico y biográfico de mugeres célebres”, va trencar la norma quan va sol·licitar a la regent Maria Cristina una llicència per accedir a la Biblioteca. El permís li va ser concedit però havia de treballar a una sala separada dels homes. Aquest fet va servir per aplanar una mica el camí d’altres dones que també van sol·licitar permís per accedir-hi, semblava com si fins aquell moment ningú hagués pensat en la possibilitat que les dones volguessin estudiar les obres del fons bibliogràfic. Actualment el “Diccionario histórico y biográfico de mugeres célebres” es pot consultar al catalèg de la BNE però no hi apareix el nom de l’autora sinó amb el pseudònim Eugenio Brunet y Ortazán.

Avui, Dia Internacional de les Dones,  volem posar de manifest l’avenç de les dones en la lluita per aconseguir la igualtat jurídica, política i econòmica des de diferents àmbits. En aquest sentit la Universitat de Barcelona a través de la Comissió per a la Igualtat de Gènere porta a terme diferents accions destinades a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones