Primo Central és un recurs que reuneix en un sol índex de cerca centenars de milions de registres inclosos en altres recursos electrònics acadèmics i científics de diferents àmbits temàtics. Aquests registres inclouen articles de revistes, llibres electrònics, comentaris i documents legals, entre d’altres, que s’hi indexen a partir de la informació proporcionada pels propis editors i bases de dades (Web of Sciences, Ebrary, JSTOR, Pubmed, …), i de tota la informació recollida en repositoris d’accés obert.

Per facilitar la cerca a Primo Central s’ha creat, dins l’opció ‘Cerca ràpida’, el grup de recursos Multidisciplinari.

Consulteu la llista de recursos electrònics inclosos a Primo Central.

Podeu accedir al recurs Primo Central des del Web del CRAI > ReCercador > Buscar recurs electrònic > Primo Central.

i també des del Web del CRAI > Catàleg > Primo Central.