Us presentem la segona edició, revisada i ampliada, de la monografia Creación y gestión de proyectos editoriales en el siglo XXI: del papel a la era digital de la professora del Departament d’Història de l’Art Magda Polo Pujadas.

Tal i com es diu a la introducció del llibre: “La persona responsable d’elaborar i coordinar un projecte ha de conèixer el treball editorial i també les possibilitats que el portaran a trobar el millor producte editorial en el suport més adient, en un món en que les noves tecnologies estan canviant la producció i estan introduint noves dinàmiques en el sector editorial. Així doncs, en aquesta segona edició, s’ha considerat la necessitat de concebre el projecte editorial en tots els suports possible des de l’analògic al digital”.

L’autora és Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Alterna l’àmbit docent en doctorats, màsters i postgraus universitaris amb el treball professional editorial. És professora al doctorat de Música a l’Espanya Contemporània del Departament d’Art de la Facultat de Geografia i Història.  Ha estat presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) i membre de la Junta Directiva del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

El llibre compta amb un pròleg de José Martínez de Sousa considerat una de las màximes autoritats en tipografia, en ortotipografía y en bibliología. Ha estat president de la Asociación Internacional de Bibliología (AIB) (1998–2000) i actualment és president de honor de la Asociación Española de Bibliología (AEB).

Enllaços relacionats:

Matèries al catàleg