El llibre  Atlántico imaginado: fronteras, migraciones y encuentros és una edició bilingüe coordinada per José Luís Ruiz-Peinado i amb pròleg de Ricardo Piqueras. L’obra, d’àmplia actualitat social i contemporània, reuneix vuit treballs de professors universitaris i investigadors de Portugal, Brasil i Espanya, en un intent d’oferir una amplia visió i perspectiva de processos atlàntics que afecten i són vistos de diferents maneres. Es dóna una visió multidisciplinar de problemàtiques  que afecten a individus o col·lectius que, en un moment donat, han necessitat situar-se en aquest “espai atlàntic global”, creant o representant de diverses maneres, imaginaris simbòlics per facilitar i explicar la seva nova situació i existència, aportant la seva particular visió d’un espai físic, vital, imaginat i representat de múltiples modes que han anat enriquint-se al llarg de la història i encara avui ho segueix fent.