Acabem el repàs a les guies temàtiques que us ofereix la Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història amb una breu explicació del contingut de la guia temàtica d’Història.

A l’igual de la resta de guies, recull enllaços tant a recursos que ofereix la Biblioteca mateix com a enllaços a llocs web que es poden consultar per Internet. La guia està estructurada en 8 apartats i té 8 subguies temàtiques: sis elaborades per la Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història; una per la Biblioteca de Biblioteconomia, i una per la Biblioteca de Física i Química.

Apartats

 • Atles històrics: cerca al catàleg de la Biblioteca amb la qual podeu recuperar tots els atles històrics que teniu a la vostra disposició a les biblioteques de la UB, i recull d’enllaços a cartoteques que es poden consultar en línia. Recordeu que a la Cartoteca de Geografia també podeu trobar informació sobre mapes històrics.
 • Bases de dades: enllaços al catàleg de bases de dades relaciondes amb la història a què la Biblioteca us ofereix accés, i també bases de dades d’accés lliure per Internet.
 • Biografies: enllaç a l’apartat sobre Biografies de la Guia general i de referència. Hi trobareu enllaços a llocs web especialitzats en biografies de personatges rellevants.
 • Cronologies: recull d’enllaços a cronologies consultables a Internet.
 • Diccionaris i enciclopèdies: en aquest apartat, a més d’un recull d’enllaços a diccionaris i enciclopèdies sobre història que es poden consultar en línia, trobareu una seguit de cerques al catàleg dels diccionaris i enciclopèdies que tenim a la Biblioteca, dividits en tres àmbits: cronològic, temàtic i geogràfic.
 • Portals i reculls de recursos: selecció d’enllaços a portals  i a reculls de recursos especialitzats en història.
 • Revistes: en aquest apartat trobareu cerques al catàleg que us portaran a les revistes relacionades amb la història que tenim a la Biblioteca, tant en paper com en format electrònic; també trobareu enllaços a bases de dades de sumaris; al portal de revistes científiques de la UB; a cercadors de revistes d’accés lliure, i a eines de valoració de qualitat i factor d’impacte de revistes.
 • Textos electrònics: recull d’enllaços a llocs webs que ofereixen accés gratuït a textos eletrònics, alguns generals i altres especialitzats en textos històrics.
 • Història a la UB: aquesta guia, com la resta de guies temàtiques, també té un apartat que recull enllaços relacionats amb la docència, la investigació i la publicació sobre història que es porta a terme a la Universitat de Barcelona (departaments, grups de recerca, revistes, etc.).

Subguies

 • Arxius: recull d’enllaços a arxius històrics, a directoris d’arxius i a associacions d’arxivers nacionals i internacionals elaborat per la Biblioteca de Biblioteconomia.
 • Didàctica de la Història: cerca al catàleg de la Biblioteca sobre didàctica de la història i enllaços a recursos didàctics i docents en línia.
 • Història Medieval: cerca al catàleg de la Biblioteca sobre història medieval i enllaços a webs especialitzats en història medieval.
 • Història Moderna: recull d’enllaços a webs que ofereixen informació de diferents menes sobre història moderna, tan general com d’Espanya. També hi ha un enllaç a una cerca al catàleg per veure quins documents sobre història moderna tenim a la Biblioteca.
 • Història Contemporània: aquesta subguia està divididad en els apartats següents: Què tenim a la Biblioteca, Història d’Espanya (on trobareu, entre d’altres, els recursos monogràfics elaborats per la Biblioteca del Pavelló de la República sobre aquest tema), Història de Catalunya, Reculls de recursos i apartats específics dedicats al Segle XIX i al Segle XX.
 • Història d’Amèrica: recull de recursos diversos sobre història d’Amèrica, amb un apartat dedicat a l’Amèrica prehispànica.
 • Dones i gènere: aquesta subguia recull tots d’enllaços al catàleg i a llocs webs especialitzats en dones i gènere, distribuïts en els apartats següents: Dones i gènere al Catàleg de la BUB, Recerca a la UB, Recursos generals, Història antiga, Història medieval i moderna, Història contemporània i Món actual, Institucions i centres de la dona, i Altres recursos relacionats.
 • Història de la ciència: complet recull d’enllaços a textos, organismes, recursos, bases de dades i revistes relacionats amb la història de la ciència, i també un conjunt de cerques per matèria al catàleg de la Biblioteca sobre història de la ciència i de diverses disciplines científiques. Fou elaborada pels companys de la Biblioteca de Física i Química.

Esperem que us sigui útil. I si coneixeu algun recurs interessant que us sembla que s’hi podria incloure, recordeu que teniu un formulari de suggeriments a la cantonada superior dreta de cada guia temàtica amb el qual ens podeu fer arribar les vostres propostes.

Accés: