Les subguies de Cinema i Música depenen de la guia temàtica d’Història de l’Art, però per estructura i contingut les podríem considerar guies temàtiques. La de Música, a més, té un apartat especialitzat: Òpera. Les tres guies tenen diversos apartats, alguns comuns i d’altres específics.

Apartats comuns

 • Què tenim a la biblioteca?:  en aquest apartat, present a les tres guies, trobareu enllaços a cerques al catàleg de diversos tipus de documents que tenim a la Biblioteca de la UB: monografies, revistes, diccionaris i enciclopèdies, bases de dades, vídeo i DVD (a Cinema i Òpera), enregistraments sonors (a Òpera), etc.
 • Bases de dades (a Cinema i Música): en aquest apartat trobareu enllaços a bases de dades especialitzades a les quals es pot accedir per Internet.
 • Biblioteques (a Cinema i Música): recull d’enllaços als catàlegs en línia de biblioteques especialitzades.
 • Diccionaris i enciclopèdies (a Cinema i Música): reculls d’enllaços a diccionaris i enciclopèdies especialitzats accessibles per Internet.
 • Festivals (a Cinema i Òpera): recull d’enllaços als webs de festivals de cinema i de música nacionals i internacionals i a directoris de festivals.
 • Història (a Cinema i Música): en aquest apartat trobareu enllaços a portals i pàgines web especialitzats en història del cinema i de la música. Pel que fa a història del cinema, hi ha els apartats següents: «Generals», «Precinema», «Cinema mut» i «Cinema sonor»; pel que fa a història de la música: «Generals», «Medieval / Renaixament / Barroc (fins el 1750)», «Música clàssica (1750-1820)», «Romanticisme (1810-1910)», i «Segle XX i moderna».
 • Reculls i portals temàtics: enllaços a portals especialitzats en cinema, música i òpera i a reculls de recursos que es poden trobar a Internet.

Apartats específics

Cinema

 • Cinema a la UB: apartat que recull enllaços relacionats amb la docència, la investigació i la publicació sobre arqueologia que es porta a terme a la Universitat de Barcelona (departaments, grups de recerca, revistes, etc.).
 • Museus de cinema: reculls d’enllaços dels llocs web de museus especialitzats en cinema d’arreu del món.
 • Organismes relacionats: recull d’enllaços de llocs webs d’organismes relacionats amb el cinema d’arreu del món, com ara instituts i filmoteques.
 • Altres: recull d’enllaços a pàgines web relacionades amb el cinema.

Música

 • Compositors: enllaços a reculls de biografies i a bases de dades de compositors de música a Internet.
 • Recursos midi: reculls d’enllaços a pàgines web amb fitxers de so MIDI.

Òpera

 • Associacions: selecció d’enllaços a webs d’associacions relacionades amb l’òpera.
 • Cantants d’òpera: enllaços a cerques al catàleg de la Biblioteca sobre cantants d’òpera i a pàgines web dedicades a cantants d’òpera.
 • Fitxers d’àudio: enllaços a pàgines web des d’on podeu descarregar fitxers MIDI i MP3 d’òpera.
 • Llibrets d’òperes: recull d’enllaços a webs especialitzats en llibrets d’òpera o a teatres que els posen a disposició del públic.
 • Teatres d’òpera: selecció d’enllaços als webs de teatres d’òpera d’arreu del món i a directoris de teatres d’òpera.

Esperem que us sigui útil. I si coneixeu algun recurs interessant que us sembla que s’hi podria incloure, recordeu que teniu un formulari de suggeriments a la cantonada superior dreta de cada guia temàtica amb el qual ens podeu fer arribar les vostres propostes.

Accés

> Cinema
> Música >

> Òpera.