You are currently browsing the monthly archive for febrer 2009.

José Luis Luzón; Márcia Cardim. La internacionalización de la educación superior

José Luis Luzón; Márcia Cardim. La internacionalización de los estudios superiores

La projecció internacional de les universitats ja es va donar a la edat mitjana sota l’ègida de l’església. L’ús del llatí com a llengua vehicular facilitava l’intercanvi d’estudiants i contribuïa a la difusió del coneixement.

Actualment, la creació d’un espai acadèmic europeu pel procés de Bolonya, amb la internacionalització dels estudis superiors i l’anglès com a llengua vehicular comuna, és, en certa manera, tornar a aquest concepte medieval.

En el cas de la Universitat de Barcelona, dintre d’aquest procés de consolidació de la internacionalització dels estudis universitaris, la seva projecció internacional s’està consolidant sobre la base de diversos factors, dels quals els autors d’aquesta obra n’analitzen els convenis internacionals vigents i els estudiants estrangers matriculats en els programes de màster i doctorat.

Els autors

José Luis Luzón és professor de la Universitat de Barcelona i coordinador del Grup MEDAMERICA, especialitzat en convenis internacionals amb altres universitats llatinoamericanes i europees.

Márcia Cardim treballa des de fa vuit anys en el Grup MEDAMERICA. Actualment fa la seva tesi doctoral sobre migracions a la República Dominicana.

José Luis Luzón; Márcia Cardim. La Internacionalización de los estudios superiores : el caso de la Universidad de Barcelona. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, cop. 2008. 106 p. ISBN 9788447533244.

Topogràfic: C80/2

Més informació

A partir de Gener del 2009 el CRAI posa a la vostra disposició la nova versió per Internet de la base de dades internacional de filosofia The Philosopher’s Index. Fins ara, comptàvem amb la subscripció a la versió en CD,  disponible a través del sistema Metaframe.

Què és

The Philosopher’s Index és una base de dades bibliogràfica produïda pel Philosopher’s Information Center (EUA) que recull resums de tota la producció acadèmica de les quinze àrees temàtiques principals de l’àmbit de la filosofia, publicada en llibres i revistes des de 1940 fins a l’octubre de 2008 (a data d’avui). Hi trobareu referències a articles de revistes, llibres, contribucions a antologies i ressenyes de llibres, provinents de prop de 570 revistes de quaranta-tres països, en anglès, castellà, francès, alemany, portuguès, italià i altres llengües.

Opcions de cerca

Malgrat que la interfície de cerca està traduïda al castellà, les cerques s’han de fer en anglès. Ovid ofereix les opción de cerca següents:

 • Búsqueda básica: una única caixa de cerca on escriure la vostra consulta, que podeu limitar per darrera actualització, text complet, abstract i rang de data de publicació.
 • Buscar referencia: diversos camps perquè pugueu localitzar referències concretes d’articles de revista.
 • Herramientas de búsqueda: aquesta eina us permet veure les relacions i la posició d’un terme determinat en relació amb altres termes i matèries existents a la base de dades.
 • Búsqueda por Campos: per mitjà d’aquesta opció podeu veure tots els camps indexats de la base de dades i els fer consultes als índexs de termes de cadascun.
 • Búsqueda avanzada Ovid: la cerca avançada té quatre opcions de cerca (paraula clau, autor, títol i revista) i utilitzar comodins per truncar els termes de cerca. També podeu aplicar els límits de cerca que hem vist a la cerca bàsica.
 • Búsqueda Multicampo: la cerca multicamp us permet fer cerques combinant camps diferents i utilitzant operadors booleans (i, o, no), com en la cerca avançada del catàleg de la Biblioteca. També podeu limitar la cerca amb les opcions que hem vist a la cerca bàsica.

Trobareu un apartat molt complet d’ajuda a la part superior dreta de la interfície de la base de dades, on podeu ampliar aquesta informació.

Visualització de resultats

Els resultats de la cerca es presenten tots amb la mateixa estructura en una llista amb opcions addicionals: sinònims dels termes de cerca; cerca de resultats similars; opcions per restringir la cerca; cerca de recursos d’Internet sobre la vostra cerca; enllaç a la sol·licitud de documents; i enllaç als recursos electrònics de la UB mitjançat SFX, que us permetrà accedir als articles de revistes que la Biblioteca tingui subscrites.

A la llista de resultats també hi trobareu l’«Administrador de registros», que us permetrà seleccionar els resultats que us interessin, canviar-los el format de visualització i mostrar-los, guardar-los, imprimir-los o exportar-los a gestors de referències bibliogràfiques com ara RefWorks.

Accés

Podeu accedir a la base de dades des de la pàgina inicial de la Biblioteca > Recursos d’informació > Bases de dades i revistes electròniques > Bases de dades de la A la Z > Philosopher’s Index (Ovid).

L’accés està restringit als usuaris de la UB: podeu accedir-hi des dels ordinadors de la Universitat de Barcelona o des de casa configurant el vostre navegador amb les instruccions que trobareu a Ajuda > Accés al recursos electrònics > Accés als recursos electrònics des de fora de la UB.

El passat 18 de febrer es van lliurar al Palau de la Generalitat de Catalunya els primers premis del Programa ICREA Acadèmia, programa que «té l’objectiu de motivar i retenir els professors universitaris amb una carrera investigadora excel·lent». Entre els 40 premiats n’hi ha 10 de la Universitat de Barcelona, tres dels quals de les facultats de Filosofia, i de Geografia i Història: la professora Rocío da Riva i el professor José Remesal, del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia; i el professor Manuel García-Carpintero, del Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència.

Podeu llegir la informació completa de la notícia a les Notícies de la UB: «El Programa ICREA Acadèmia premia deu professors de la UB».

Aquesta setmana la Biblioteca ha publicat unes eines noves que us permetran accedir a la consulta dels recursos que us oferim sense necessitat d’accedir al web de la Biblioteca: les BiblioEines.

Què són exactament? De moment hi trobareu una barra d’eines per afegir al vostre navegador (Firefox o Internet Explorar), mitjançant la qual podeu fer cerques al catàleg de la Biblioteca (per autor, títol, matèria, paraula clau, ISBN i ISSN), podeu cercar per títol revistes al catàleg de revistes electròniques i al catàleg de recursos electrònics, podeu fer cerques per paraula clau a alguns dels dipòsits digitals de la UB i també podeu fer cerques a Google Scholar. I si activeu l’opció «Autolink Pages», quan visiteu alguna pàgina web que contingui ISBN, aquests quedaran enllaçats automàticament al registre corresponent del catàleg de la Biblioteca.

També hi trobareu un gadget per afegir al vostre compte d’iGoogle amb el qual, a més de les cerques anteriors, també podeu fer cerques al web de la Biblioteca.

Per instal·lar-vos-els, aneu a Web del CRAI > Ajuda > BiblioEines o cliqueu al botó que trobareu a la dreta de la pàgina inicial del web de la Biblioteca.

La guia temàtica que us presentem avui, dins de la sèrie d’entrades que dediquem a les guies temàtiques de la Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història, és la de Geografia.

Aquesta guia està formada per set apartats, alguns d’ells comuns a la resta de guies temàtiques, i una subguia dedicada a la Cartoteca de Geografia.

A la guia principal hi trobareu els apartats següents:

 • Bases de dades: recull d’enllaços a les bases de dades que te té subscrites la Biblioteca, distribuïdes per matèria.
 • Diccionaris i enciclopèdies: aquí trobareu enllaços a diccionaris i enciclopèdies especialitzats en geografia, tant els que tenim al fons de la biblioteca com d’altres al quals es pot accedir per Internet.
 • Congressos: enllaç al calendari de congressos i jornades sobre geografia de l’Asociación Española de Geógrafos.
 • Organismes relacionats: enllaços als webs d’institucions d’arreu del món especialitzades en geografia.
 • Portals temàtics i reculls de recursos: enllaços a portals especialitzats en geografia i a reculls de recursos que es poden trobar a Internet.
 • Revistes: en aquest apartat trobareu cerques al catàleg que us portaran a les revistes relacionades amb la Geografia que tenim a la Biblioteca, tant en paper com en format electrònic; també trobareu enllaços a bases de dades de sumaris; al portal de revistes científiques de la UB;  a cercadors de revistes d’accés lliure, i a eines de valoració de qualitat i factor d’impacte de revistes.
 • Geografia a la UB: com en la resta de guies, aquesta també té un apartat que recull enllaços relacionats amb la docència, la investigació i la publicació sobre geografia que es porta a terme a la Universitat de Barcelona (departaments, grups de recerca, revistes, etc.).

A més, la guia té una subguia sobre la Cartoteca de Geografia, ubicada a la planta +1 de la Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història. Aquesta guia està composta principalment per enllaços a cerques al catàleg de la Biblioteca que us permetran recuperar els materials cartogràfics que hi podeu trobar, però també té enllaços externs a recursos relacionats amb la geografia. La subguia té els apartats següents:

 • Organització del fons
  • Atles: cerques al catàleg d’atles tan territorials com temàtics. Els territorials estan dividits en atles mundials i atles regionals.
  • Mapes: cerques al catàleg de material cartogràfic, tan territorial com temàtic. Els territorials els trobareu dividits en polítics i geogràfics, i els temàtics en mapes topogràfics i mapes d’altres matèries.
  • Ortofotomapes: recull  de cerques al catàleg de la Biblioteca dels ortofotomapes que hi podeu trobar.
  • Teledetecció: cerca al catàleg de la Biblioteca de documents sobre teledetecció.
  • Productes digitals: reculls d’enllaços a eines relacionades amb la geografia i la cartografia que es poden consultar a Internet.
  • Sistemes d’informació geogràfica (SIG): cerca al catàleg de la Biblioteca de documents sobre els SIG.
 • Fotografia àeria: llista de les fotografies aèries de Catalunya que podeu consultar a la Biblioteca.
 • Distribució del fons: document explicatiu sobre la distribució del fons de la Cartoteca als armaris, vitrines, mòduls i prestatges.
 • Webs d’interès: reculls d’enllaços de webs espacialitzats en cartografia i geografia. Hi trobareu enllaços a cartoteques, organimes, directoris, portals, mapes universals i per països, a locs web especialitzats en història de la cartografia i en fotografia aèria, guies de carrers i altres.
 • Altres documents de suport: bàsicament informació sobre els llibres i les revistes que podeu trobar a la biblioteca sobre cartografia i altres temes que s’hi relacionen.
 • Com trobar mapes i atles al catàleg: aquest apartat és la part corresponent a mapes i atles de la pàgina Com trobar… que hi ha a l’apartat «Ajuda» del web de la Biblioteca, i consisteix en unes instruccions per cerca al catàleg mapes i atles.

Esperem que us sigui útil. I si coneixeu algun recurs interessant que us sembla que s’hi podria incloure, recordeu que teniu un formulari de suggeriments a la cantonada superior dreta de cada guia temàtica amb el qual ens podeu fer arribar les vostres propostes.

Accés:

L’autora, Clara Estrada, fa en aquest llibre una anàlisi de la llei depuradora dels funcionaris de l’administració local un cop acabada la Guerra Civil Espanyola, i en concret dels casos particulars d’en Joaquim Folch i Torres, que organitzà la salvaguarda dels Museus d’Art, en Jeroni Martorell del Servei de Monuments i Patrimoni, i n’Agustí Duran i Sanpere, cap dels arxius. Per mitjà d’aquesta anàlisi queden al descobert la xarxa de relacions i vinculacions dins del món de la intel·lectualitat catòlica catalana entre els que restaren a la rereguarda i els que entraren amb les tropes vencedores vestits de blau.

estrada_contra_els_hombres

Clara Estrada: Contre els "hombres de la horda".

Clara Estrada i Campmany. Contra els «hombres de la horda» : la depuració franquista dels caps del patrimoni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat republicana. Presentació de Manel Risques. Barcelona : Ploion, 2008. 136 p.

Topogràfic: 946.0.088 Est

Darrerament s’han incorporat tres noves revistes de les àrees temàtiques de la nostra biblioteca al RACO: D’Art, Pedralbes: Revista d’Història Moderna i Boletín Americanista.

El RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) «és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes» (RACO: Què és?), amb l’objectiu de donar-los més visibilitat, impulsar l’edició electrònica de revistes en català, difondre la producció científica i acadèmica en català i preservar les revistes catalanes.

Dins del portal de RACO es poden fer cerques d’articles per autor, títol de l’article o per text lliure, i limitar-les per títol de revista i per nombre de resultats. També es poden cercar les revistes per, per matèria o per institució.

També teniu la possibilitat de subscriure’us a les revistes que us interessin per rebre un avís per correu electrònic quan s’hi incorpori un nou títol.

Cada institució participant s’encarrega d’incorporar-hi les revistes editades per la pròpia institució. Actualment, es podent consultar per mitjà del RACO 24 revistes editades per la UB, 11 de les quals estan editades per les facultats de Filosofia i de Geografia i Història:

 • Ar@cne
 • Biblio3W
 • Boletín Americanista
 • Convivium
 • D’Art
 • Estudis d’Història Agrària
 • Geo Crítica
 • Matèria
 • Pedralbes
 • Revista de Geografia
 • Scripta Nova

Accés:

wifi_logo

La Universitat, a través del servei d’accés sense fils (WifiUB), ofereix connexió a Internet i a la xarxa de la UB a tots els membres de la comunitat universitària. Aquesta connexió permet un accés complet a tots els recursos d’informació de les biblioteques.

A la Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història ja comptàvem amb tres punts de connexió WifiUB: un a la planta +1 (Geografia i Cartoteca) i dos a la planta -1 (Filosofia, Arqueologia i Art).

Amb els nous punts WifiUB instal·lats, un a la planta 0 (on abans no n’hi havia cap) i l’altre a la planta +1 (Hemeroteca), ara teniu connexió sense fils  Wi-FI pràcticament a tota la biblioteca.

Recordeu que per utilitzar aquest servei cal que configureu el vostre ordinador portàtil i que us identifiqueu amb l’identificador local. Més informació a wifi.ub.edu.

Si veniu a la Biblioteca amb el vostre portàtil i no sou membres de la UB consulteu si teniu accés a la Xarxa Eduroam a través de la vostra institució.

Entrades relacionades:

Des del dia 10 de gener la Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història disposa de sis aparells estereoscopis cedits en dipòsit pel Departament de Geografia Física per facilitar la consulta de fotografies aèries.
Els estereoscopis són instruments òptics que, per mitjà de dues imatges planes d’un mateix objecte preses des de punts de vista separats, produeix la sensació de relleu quan són mirades alhora cadascuna amb un ull.

estereoscopi
Aquests aparells es deixen als usuaris que ho requereixin, de manera similar al préstec de portàtils: es deixen en preferència als usuaris UB, es poden gestionar a través de Millenium i no poden sortir de la biblioteca.

Join 183 other followers

febrer 2009
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

RSS Novetats al CRAI de la UB

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.

Publicacions dels nostres docents

Exposicions

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons
%d bloggers like this: