VI Congrés d'Història Moderna

VI Congrés d'Història Moderna: La Catalunya diversa

El proper 15 de desembre comença a la Facultat de Geografia i Història el VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya, el sisè dels congressos que cada cinc anys organitza el Departament d’Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història. Enguany, el tema del congrés és «La Catalunya diversa» i tractarà, com podem llegir a la pàgina web del congrés,

de la diversitat en els diferents àmbits: en relació a l’acció política tant a l’interior com cap a l’exterior, a les diversitats dels mons rurals i urbans, respecte de les realitats de dissidència o d’integració individuals i col·lectives, en funció dels períodes de guerra o de pau, pel que fa als factors de cohesió i de tensió social, o en relació a la cultura i a les pràctiques culturals.

Fins al 19 de desembre es presentaran un seguit de ponències i comunicacions emmarcades en les seccions següents:

  • Poders, privilegis i llibertats
  • Camps i ciutats. Catalunya i Barcelona
  • Integració i dissidència
  • Temps de guerra i temps de pau
  • Cohesió i tensió social
  • Cultures i pràctiques cultural

La part acadèmica del congrés estarà acompanyada de visites culturals (la Casa de Convalescència i l’Acadèmia de Medicina de Barcelona i un itinerari històric per Girona) i de dos concerts de música clàssica.

Trobareu tota la informació sobre el congrés i el programa d’actes a la pàgina elaborada pel Departament d’Història Moderna: VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya . També us podeu descarregar el programa en PDF.

També us pot interessar veure què tenim a la Biblioteca sobre història moderna: