La Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història ha elaborat una nova subguia temàtica sobre teatre. Està englobada a la guia temàtica d’Història de l’Art, que té també subguies específiques sobre cinema, música i òpera.

La subguia consta de diversos apartats que recullen fonts d’informació sobre aspectes diversos relacionats amb el teatre i que es poden consultar per mitjà d’Internet. Trobareu enllaços a:

  • llocs webs d’altres biblioteques especialitzades en teatre
  • diccionaris i enciclopèdies
  • bases de dades sobre teatre
  • revistres en paper i electròniques
  • organismes relacionats amb el teatre
  • departaments universitaris especialitzats en teatre i arts escèniques
  • teatres de la ciutat de Barcelona
  • cartelleres teatrals a Internet
  • portals i reculls de recursos especialitzats en teatre
  • festivals, fires i premis.

Hi ha també cerques performulades que us ajudaran a trobar quins documents tenim a la Biblioteca: les trobareu sota els epígrafs «Què tenim a la biblioteca».

La funció d’aquesta guia i de les altres guies temàtiques elaborades per la Biblioteca és oferir-vos una selecció de llocs web d’arreu del món sobre cada apartat temàtic, organitzats de manera que us sigui fàcil trobar-los, i una manera fàcil d’accedir als recursos i als fons que tenim a la Biblioteca.

Podeu accedir a la subguia de Teatre des del Web del CRAI > Recursos d’informació > Guies temàtiques > Història de l’Art > Guia temàtica Teatre.

O bé des del Web del CRAI >  Biblioteques > Filosofia, Geografia i Història > Guies temàtiques > Història de l’Art > Guia temàtica Teatre.